website กศน.ตำบล

 

 
 

  - กศน.ตำบลบ่อทอง

  - กศน.ตำบลผักขวง

  - กศน.ตำบลป่าคาย
  - กศน.ตำบลน้ำพี้ 
 

 
Link...กศน.อำเภอ

 

โซนเหนือ 
* กศน.อำเภอท่าปลา
* กศน.อำเภอบ้านโคก

  

โซนใต้
* กศน.อำเภอเมือง
*กศน.อำเภอตรอน

 
Link สนง. กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 
อัตลักษณ์ กศน.ตำบลป่าคาย

                           แหล่งเรียนรู้สู่ท้องถิ่น


 


 
เอกลักษณ์
........"คิดเป็น ทำเป็น".......                             
 
เรื่องเด่นวันนี้
  ประเพณีสงกรานต์ไม่ได้มีเพียงในประเทศไทยเท่านั้นในประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีเช่นกัน ลาว กัมพูชา พม่า อินเดีย เป็นต้น
ประเพณีสงกรานต์นี้กมีตำนานเรื่องเล่าว่า มีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งไร้ทายาทสืบสกุล วันหนึ่งได้ไปที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งได้พบต้นไทรใหญ่ จึงคิดขึ้นว่า

"เห็นทีไทรต้นนี้จะมีรุกขเทวาอาศัยอยู่เป็นแน่" จึงอธิษฐานให้เทวดาช่วยให้ตนมีลูก ด้วยความสงสาร รุกขเทวาจึงขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอินทร์และกราบทูลขอให้ประทานบุตรให้แก่เศรษฐีพระอินทร์จึงให้เทพบุตรตนหนึ่ง นามว่า "ธรรมบาล" ลงไปจุติในครรภ์ของภรรยาเศรษฐี ครั้นครบกำหนดคลอดกได้บุตรชายหน้าตาน่ารัก นามว่า "ธรรมบาลกุมาร" เป็นผู้มีปัญญามากสามารถฟังภาษาสัตว์ได้ จึงมีชื่อเสียงเรื่องลือไปสู่ชาวเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ท้าวกบิลพรหมเกิดความอิจฉา จึงได้ลงมาหาธรรมบาลกุมารเพื่อถามปัญหา 3 ข้อ คือ

1. ตอนเช้าศรีคนอยู่แห่งใด
2. ตอนเที่ยงศรีของคนอยู่แห่งใด
3. ตอนค่ำศรีของคนอยู่แห่งใด
 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

                                    กศน.ตำบลป่าคาย ส่งเสริมอาชีพ การทำขนมกะหรี่ปั๊บ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนOK